Công ty

Lịch sử phát triển

HISTORY

2022's

  • 11월 Ra mắt bộ lọc cho máy giặt
  • 06월 Ra mắt sản phẩm Shower-ae Wise Eye
  • 05월 Ra mắt sản phẩm Kit-pro

2021's

  • 10월 Ra mắt sản phẩm Cook-fil
  • 07월 Ra mắt sản phẩm Shower-ae Wides
  • 04월 Ra mắt sản phẩm Aro Bath Min
  • 03월 Ra mắt “Sink Green”, sản phẩm khử khuẩn và làm sạch sáng bóng bồn rửa chén

2020's

  • 12월 Ra mắt Shower-ae MAX Vitamin
  • 05월 Ra mắt Shower-ae MAX
  • 05월 Mở rộng thành Dewbell mới
  • 03월 Ra mắt bộ kit lọc nước cao cấp

2018's

  • 12월 Đạt chứng nhận hệ thống kinh doanh chất lượng ISO
  • 09월 Đạt chứng nhận tiêu chuẩn an toàn vệ sinh KC
  • 04월 Đăng ký thương hiệu Aro Bath

2016's

  • 03월 Đăng ký thương hiệu Water-ae

2015's

  • 12월 Đăng ký thương hiệu Ha-Stop/Shower-ae
  • 03월 Ra mắt sản phẩm Ha-Stop
  • 02월 Đăng ký thương hiệu Care-ae

2014's

  • 09월 Nhận bằng sáng chế về đầu nối ống
  • 08월 Đăng ký thương hiệu Care-ae

2013's

  • 09월 Đăng ký thương hiệu Sink-ae

2010's

  • 02월 Đăng ký thiết kế sản phẩm lọc nước

2009's

  • 06월 Phát triển thành công hệ thống lọc 2 lớp (F15K)

2008's

  • 05월 Hoàn thành Line-Up lõi lọc nước gỉ sắt (sản phẩm làm mềm nước đơn giản)

2006's

  • 01월 Bắt đầu bán lõi lọc nước gỉ sắt (sản phẩm làm mềm nước đơn giản) (vòi sen/bồn rửa mặt/bồn rửa chén/máy giặt)

2004's

  • 12월 Bắt đầu bán sản phẩm online

2003's

  • 09월 Thành lập pháp nhân Dewbell

2002's

  • 05월 Phát triển và sản xuất hàng loạt máy làm mềm nước Dewbell

2001's

  • 03월 Được gắn nhãn mác “nước(물)” và bắt đầu bán sản phẩm

2000's

  • 10월 Thành lập công ty