Công ty

Nghiên cứu R&D

Phòng nghiên cứu trực thuộc công ty
Bằng việc nghiên cứu không ngừng, Dewbell đang sở hữu kỹ thuật về sản phẩm lọc nước độc tôn tại Hàn Quốc.
Với bí quyết kỹ thuật thân thiện với môi trường tích lũy trong 20 năm là nền tảng cạnh tranh của doanh nghiệp, sản phẩm riêng biệt và chất lượng cao, chúng tôi không ngừng đương đầu với thử thách để trở thành doanh nghiệp có thương hiệu cao cấp trên thị trường toàn cầu.
1.기능성 샤워기 연구개발 - 녹물제거,염소제거,항균
                                    2.생활수 필터(녹물염소제거필터)제품 연구개발 - 녹물제거,중금속,염소제거,항균
                                    3. 연수기 제품 연구개발 - 녹물제거/염소제거,중금속, 석회질, 철분 제거,유해세균, 대장균 제거